Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku
Krystian Pstrong
Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Adres kancelarii: 80-232 Gdańsk, ul. Matejki 6/100

tel.: (58) 506-54-00
fax : (58) 340-45-54
e-mail: gdansk.pstrong@komornik.pl
www.komornikgdanskpolnoc.pl

rachunek bankowy
BANK PEKAO S.A. nr 28124054001111001047442387

W przypadku przelewu z poza granic kraju należy wpisać
kod swift PKO PPLPW
PL 28 12405400 1111 0010 4744 2387

kancelaria komornicza czynna:
poniedziałekod 7:15 do 17:15
wtorek, środa, czwartekod 7:15 do 15:15
piątekod 7:15 do 13:15


Godziny przyjęć interesantów przez komornika:
wtorek od godziny 10:00 do godziny 13:00


Pokaż Komornik Sądowy Krystian Pstrong na większej mapie


Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów nr PT1.050.1.2015.L.J.U.19 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sadowych ( Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15.06.2015 r. poz. 41 ) od 01.10.2015 r. wszystkie czynności wykonywane przez komorników podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt1 ustawy o VAT( Dz. U. z 2011 r. Nr. 177, poz. 1054, z późn. zm. ) stawka podatku VAT właściwa dla usług wykonywanych przez komorników sądowych to stawka podstawowa, która obecnie wynosi 23%.

Strony postępowania egzekucyjnego, które są płatnikiem podatku VAT mogą złożyć oświadczenie i wskazać formę dostarczenia faktury tj:
- wysyłka papierowa na wskazany adres
- w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail


Projektowanie stron internetowych, fotografia reklamowa